Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium Edition

Automatický Obchodní Systémy (AOS, EA, roboti)

Automatický Obchodní Systémy (AOS, EA, roboti)

Automatický Obchodní Systémy má českou zkratku AOS, v zahraničí jsou roboti známější pod zkratkou EA, což je význam po Expert Advisor.

Automatické obchodní systémy – AOS (Expert Advisors) jsou jednoduchým a účinným nástrojem, jak obchodovat akcie a měnový trh Forex.

AOS je vlastně plně automatizovaný systém tzn., že všechny kroky jsou naprogramovány a program sám zadává objednávky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice.

Je to vlastně velmi jednoduché, program spustíte a ten zařídí všechno sám. Vyhledá vstupní signál na základě zadaných parametrů, určí velikost pozice, vstoupí do obchodu, na zadaném profit targetu z pozice vystoupí a obchod ukončí. Stačí jen ho jednou za čas zkontrolovat.

Pojďme si shrnout výhody a nevýhody automatických obchodních systémů:

Výhody

 • Minimální vliv psychiky. Obchodování bez záporných emocí a tím ovlivňování "aktuálních" výsledků, např. předčasné ukončení ztrát či zisku.
 • Úspora času při obchodování. Stačí občas zkontrolovat činnost vašeho PC nebo funkčnost programu, to lze i na chytrých telefonech.
 • Systémy se dají dát na VPS a tím minimalizovat závislost na vašem PC.
 • Nízké požadavky na disciplínu tradera.

Nevýhody

 • Je to robot, neumí vidět trhy v širších souvislostech, neumí analyzovat trh.
 • Potřeba aktualizací software, uspokojivé výsledky nejsou zárukou v budoucnu. Trhy se mění.
 • Nákup uzavřeného systému často znamená, že nemohu ovlivnit jeho základní fungování, případně jen některé „funkce“.
 • Dodavatel nemusí být dostupný při vašich budoucích potřebách.
 • Vyšší nároky na vaše PC a internetové připojení, které musí běžet 24hod. Dá se řešit službou VPS, nicméně ta je většinou zpoplatněna.

Automatické obchodní systémy jsou k dostání v následujících známých variantách pod pojmy:

 • Black box – trader nezná kód investiční strategie a nemůže upravovat vstupy.
 • Grey box – trader opět nezná kód, ale může zasahovat do výstupů signálů.
 • White box – zdrojový kód je známý a investiční strategie je odhalena. Trader může zasahovat do vstupů a proměnných.

Většina automatických obchodních systémů je psaná pro obchodní platformu MetaTrader. Prostřednictvím této obchodní platformy a aplikace MetaTrader Builder si můžete velice jednoduše vytvořit a testovat automatické strategie před zahájením obchodování se skutečnými penězi, případně otevřít demo účet a vyzkoušet zakoupený (či free) systém.

AOS často nedodržují money management. Riskují velké částky, stop loss téměř nepoužívají. Mají velkou úspěšnost, vydělají například 200 obchodů po sobě, ale následující je schopný veškeré předchozí zisky vymazat či se dokonce dostat do ztráty. Doporučujeme si zjistit, s jakými pravidly váš budoucí AOS pracuje a jak velký je potřeba obchodní účet.
Také je nutné si zjistit u svého brokera, zdali jeho obchodní platforma podporuje a zdali tento broker vůbec podporuje obchodování prostřednictvím AOS.

Mimo automatických obchodních systémů známe i mechanické obchodní systémy. Na rozdíl od plně automatických systému se zde podílíte na určitých akcích, např. uzavření/otevření pozice.

Většinou se jedná o vyhledání vstupních signálů na základě technické analýzy - indikátorů. V praxi to může vypadat tak, že místo dlouhého vysedávání u PC čekáte na upozornění, například zvukový signál, šipku v grafu, SMSka nebo email, který vám oznámí splnění podmínek pro vstup do pozice, a vy potom ihned můžete ručně zadat příkaz ke vstupu do pozice.


Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium Edition

Obchodní nástroj Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion ana­ly­zuje celé spek­trum pří­le­ži­tostí k ide­ál­ním vstu­pům do obchodu, a vybírá si pouze a jen ty, u kte­rých lze sta­tis­ticky před­po­vě­dět vyso­kou prav­dě­po­dob­nost úspěš­ného obchodu.

 • Úspěšnost: 93% úspěšnost, 7 let testování
 • Mini­mální kapi­tál: 1000USD
 • Stra­te­gie: mate­ma­tická a spek­t­rální ana­lýza měno­vého trhu
 • Oče­ká­vaný výnos: 3-6% měsíčně
 • Původ: CZ + SR

*prezentovaný forex robot AOS Bra­ti­slava© Pre­mium Edi­tion vyhrál 1.místo na 4. roč­níku spe­ci­a­li­zo­va­ného veletrhu China Forex Expo 2016


Detaily Bra­ti­slava Pre­mium Edition zde

Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium Edition


Auto­ma­tický obchodní sys­tém Forex robot: AOS Paris Grid

Forex robot AOS Paris Grid má sta­bilní zisk a nízký dra­w­down. Jeho výho­dou je že pou­žívá zajiš­ťo­vání pozic, tzv. grid stra­te­gie bez navy­šo­vání lotů. Výji­mečný je tím, že vyu­žívá tech­nic­kou ana­lýzu pro bez­pečný vstup na trh. Má více mož­ností nasta­vení, a není blo­ko­ván pouze na jeden měnový pár.

 • Mini­mální kapi­tál: 1000USD
 • Stra­te­gie: grid strategie
 • Mini­mální vklad: Pokud je váš účet Micro (0,01 lot): dopo­ru­čená částka je 1000 $
  Pokud je váš účet Mini (0,1 lot): dopo­ru­čená částka je 10,000 $
  Pokud je váš účet Stan­dardní (1 lot): dopo­ru­čená částka je 100.000 $
  Měna: EURCHF, AUDUSD (H1)
 • Původ: CZ + SR
Detaily Forex robot: AOS Paris Grid zdeVážení tradeři. Stránky se pro vás neustále aktualizují. Děkujeme za pochopení.

Pro společnosti nabízející Automatické obchodní systémy:

V případě zájmu nabídněte vaše služby a možnosti spolupráce. Napište nám na email: info@forex-brokers.cz. Děkujeme

Světový čas
Reklamní sdělení
CashBack Forex
93% úspěšnost AOS
Auto­ma­tický obchodní sys­tém Bra­ti­slava Pre­mium Edition