Pip Rebate

Poučení o riziku

Žádná burza, brokerská firma nebo vzdělávací server na sebe nepřevezme individuální rizika účastníků trhu, tedy investorů, zajišťovatelů či obchodníků. Účinkování na těchto trzích je vysoce individuální, účastníci vždy musí respektovat pravidla organizátorů a tvůrců finančních trhů.


Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek www.forex-brokers.cz je bezplatné.

Přístup na stránky www.forex-brokers.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.


Odpovědnost Provozovatele za obsah

Portál www.forex-brokers.cz sám o sobě není podnikatelským místem pro zajišťování nebo zprostředkování devizových či investičních služeb. Své účty si na elektronické burze Forex otevíráte přímo, nikdy v našem zastoupení, třebaže s naší možnou asistencí.

Portál vám poskytuje pouze rady, samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na vás a nesete za ně plnou zodpovědnost. Rady zde poskytnuté se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávná, investice učiněné na jejím základě mohou být ztrátové . Portál může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv svou radu v budoucnu odvolat nebo změnit.

Poučení o riziku

Informace na webových stránkách www.forex-brokers.cz a dalších informačních produktech, které publikuje a prezentuje tento portál, jsou pouze informativní a nejsou myšleny jako návrh, rada nebo nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv zde zmíněného finančního instrumentu. Jsou určeny pro vzdělávací účely, informovanost a používání pro účastníky finančních trhů. Jsou získávány ze zdrojů, které považujeme za důvěryhodné, ale nepřebíráme za ně jakoukoliv faktickou zodpovědnost. Nezodpovídáme proto ani za přesnost, výpadek informací, typografické chyby, výsledky obchodování, poctivost, výklad ani interpretaci uvedených informací.

Portál www.forex-brokers.cz, ani jeho autoři, nenesou odpovědnost za ztráty vzniklé použitím informací převzatých z našich produktů a materiálů. Při použití našich informací doporučujeme zvážit, zda jejich využívání odpovídá Vašim potřebám, okolnostem, schopnostem, znalostem a možnostem.

Investiční strategie zde popisované jsou rizikové a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud plně nerozumíte podnikání a rizikům popisovaných obchodů, včetně rozsahu potenciálního rizika ztráty, měli byste se takových obchodů zdržet. Rozhodnutí obchodovat na finančních a komoditních trzích je osobní zodpovědností každého jednotlivce.

Obchodování a investování s finančními instrumenty (a Forex obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte.

Nikdy neriskujte kapitál, na kterém jste životně závislýAktuální datum a čas

Reklamní sdělení

CashBack Forex

Forex Cashback rebates

Forex rebates