InstaForex

Slovník znalého Forex tradera - A

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - A

Active market

Trh, který je charakterizován velkým objemem obchodů a velkou likviditou. Čím aktivnější trh, tím větší zájem kupců a prodejců a menší rozdíl mezi cenou nabídky a poptávky.

ADX (Average Directional Movement)

Indikátor Average Directional Movement

ADX se využívá pro měření síly stávajícího rostoucího či klesajícího trendu nebo potvrzení netrendového trhu. ADX se pohybuje mezi 0 a 100. Nízké hodnoty kolem 20 signalizují slabý trend, vysoké hodnoty okolo 40 silný trend. Hodnoty nad 60 jsou spíše výjimkou. Indikátor neklasifikuje, zda se jedná o býčí nebo medvědí trend, pouze měří jeho sílu.

Advance-decline line

Každodenní počet klesajících emisí je odečítán z počtu stoupajících emisí. Konečný rozdíl musí být vždy kladný. V případě, že by měl být záporný, odečítá se z běžného množství.

Akcie

Finanční nástroje, které představují vlastnický podíl ve společnosti. Akcie tvoří základní jmění neboli majetkové podíly společnosti.

Akumulace / Distribuce (AD)

Indikátor Akumulace / Distribuce (AD)

Akumulace/Distribuce založeny na objemu obchodů je indikátorem, vytvořený pro zobrazení hromadných peněžních přílivů a odlivů pomocí srovnání cen zavření s odpovídajícími maximy a minimy. Linie akumulace/distribuce se používá při potvrzení trendu nebo odhalení příznaků její slabosti. Potvrzení trendu:
Vzestupný trend se potvrzuje rostoucími hodnotami indikátoru, sestupný trend se potvrzuje klesajícími hodnotami indikátoru.
Výskyt příznaků divergence:
Příznakem slabosti vzestupného trendu je situací, když růst ceny se nepotvrzuje do nového maxima odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení dolů. Příznakem slabosti sestupného trendu je situací, když pokles ceny se nepotvrzuje do nového minima odpovídající dynamikou indikátoru, je možné otočení nahoru.

Alert

Oznámení či upozornění, že daná komodita v portfoliu dosáhla cílové ceny. Toto upozornění je většinou emailem nebo v zahraničí SMS.

Aligátor

Indikátor Alligator

Aligátor je indikátorem vytvořený s cílem vyčlenění period pásmového obchodování a trendových pohybů. Indikátor se skládá ze 13-, 8- a 5-periodových vyhlazených klouzavých průměrů každý se svým posunem (8, 5 a 3 patřičně) a je čelistí, zuby a rty aligátoru zbarvené se modrými, červenými a zelenými barvami. Aligátor spí kdy tři průměry jsou přivázány. Zvětšení vzdálenosti mezi průměry znamená "probouzení" a signalizuje o začátku lovu, tj. pohybu ceny. Pohyb průměrů vzhůru na sobě (modrá za červenou, červená za zelenou), při zvětšující vzdálenosti mezi nimi znamenají vzestupný trend, což je silným signálem na nákup. Pohyb průměrů dolů v opačném pořadí svědčí o sestupném trendu a může být hodnocen jak signál na prodej.

Alokace aktiv (Asset Allocation)

Investiční praxe, při níž jsou prostředky rozdělovány mezi různé trhy k dosažení diversifikace a pro účely risk managementu anebo pro účely dosažení očekávaných výnosů shodujících se s investorskými cíli.

Americký dolar

Americký dolar (v hovorové angličtině též buck) je oficiální měna Spojených států amerických i některých dalších zemí (Panama, Ekvádor, Salvador a Východní Timor se tak rozhodly nezávisle, některé státy dřívějších amerických teritorií v Tichomořských ostrovech si po získání nezávislosti nepřijaly vlastní měnu), další státy pak mají svou měnu pevně vázánu na kurs amerického dolaru. Americký dolar je nejpoužívanější měna v mezinárodních transakcích, v mnoha ostatních státech je také široce používána jako bankovní rezerva. V dubnu 2004 bylo v oběhu téměř 700 miliard dolarů, z čehož asi dvě třetiny mimo Spojené státy. Důvodem je, že jej mnohé centrální banky drží společně se zlatem jako rezervu (zejména v oblastech Blízkého východu).
Kód amerického dolaru podle ISO 4217 je USD; Mezinárodní měnový fond také používá označení US$.

AOS (Automatický obchodní systém, EA)

Automatický obchodní systém, někdy také označován jako robot. Program, který automaticky otevírá a zavírá vaše pozice. Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z burzy určují, kdy nakoupit a prodat. V zahraničí pod zkratkou EA

Appreciation

Zhodnocení, o měně se říká, že zhodnocuje, pokud její cena v odpovědi na poptávku trhu posiluje.

Arbitráž

Využití okamžitého cenového rozdílu stejných či podobných finančních nástrojů arbitrem na různých trzích. Tyto rozdíly vznikají v důsledku špatného přenosu informací či v důsledku rozdílných daňových či regulačních režimů, a to s cílem dosažení zisku. Příkladem je současná koupě a prodej téhož cenného papíru na dvou různých trzích či sjednání derivátu na jednom trhu a současné sjednání opačného derivátu na jiném trhu. Tato forma arbitráže je bez rizika.

Arbitrážní obchod

Koupě měny nebo komodity na jednom trhu a jejich současný prodej na jiném trhu za účelem zisku.

Ascending bottoms

Ascending bottoms

Obrazec technické analýzy, ve kterém je každá následující nízká cena vyšší než předchozí nízká. Tento obrazec je považovaný za býčí indikátor a tudíž příležitost k prodeji.


Ascending tops

Ascending tops

Formace technické analýzy, ve které jsou každé následné vysoké ceny vyšší než předchozí vysoké ceny. Takováto formace je považovaná za býčí indikátor a tudíž příležitost k nákupu.


Ascending triangle

Trojúhelníkové formace

Trojúhelníkové formace jsou poměrně běžnou variantou cenových formací - patternů. Rozeznáváme tři druhy trojúhelníkových formací: rostoucí (ascending triangle), klesající (descending triangle) a symetrické trojúhelníky (symmetrical triangle).
Formace se zakresluje do grafu s pomocí trendových čar, přičemž cílem je najít trendové čáry, které se sbíhají do trojúhelníku. To, co pak v případě takového trojúhelníku obchodujeme, je jeho špička – z takové totiž poměrně často vznikají zmíněné průlomy.


Ask

Cena, kterou prodejci žádají za cenný papír.

Aussie

Slangový název pro měnový pár AUD/USD.

Average directional movement index (ADX)

Average directional movement index (ADX)

ADX je oscilátor, který fluktuuje mezi 0 a 100, výtečný pro měření síly stávajícího rostoucího či klesajícího trendu nebo potvrzení netrendového trhu. Nízké hodnoty okolo 20 signalizují slabý trend, vysoké hodnoty okolo 40 silný trend. Hodnoty nad 60 jsou spíše výjimkou.
Indikátor neklasifikuje, zda je trend medvědí nebo býčí, pouze měří jeho sílu. Když začne ADX zeslabovat z hodnoty nad 45 na hodnotu pod 45, znamená to, že současný trend ztrácí sílu a zřejmě nastane netrendové období.
Naopak v případě růstu křivky ADX roste i síla stávajícího trendu. ADX navíc dokáže identifikovat potenciální změnu mezi trendovým a netrendovým trhem.
Když začne růst z hodnoty pod 20 na hodnotu nad 20, je to signál končícího netrendového období a nástupu nového trendu. Na netrendovém trhu však mohou být tyto signály zavádějící a proto je vhodné používat tento systém spolu s dalšími technickými indikátory.

Average True Range (ATR)

Indikátor Average True Range

ATR zmiňovaný rovněž jako Trading Range (obchodní rozpětí) uvedl poprvé J. Welles Wilder Jr. ve své knize “New Concepts in Technical Trading Systems”. Indikátor TR měří jen jaká je volatilita trhu bez toho, aby zobrazoval jestli trh roste nebo klesá. Wilder objevil, že vysoké hodnoty ATR se objevují nejčastěji je-li trh na svém dně následován panickým odprodejem. Nízkou hodnotu ATR lze často najít během prodloužené periody, kdy trh konsoliduje a jde do strany. Velikost hodnoty ATR lze pak prakticky výhodně používat v obchodním systému ke stanovení hranice kam umístit účinný stop-loss (SL) nebo profit target (PT).


Aktuální datum a čas
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates
Reklamní sdělení
Forex broker
Forex rebates
Pip Rebate
Pip Rebate
Forex broker
Iron FX