PipRebate

Slovník znalého tradera - D

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - D

DAX

DAX představuje akciový index obchodovaný na německé burze Eurex. Je to index složený z 30 tzv. blue chips; akcií největších německých společností obchodovaných na německé burze. Do výpočtu DAXu jsou tak zahrnuty změny cen společností jako je např. Allianz, Basf, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Post, E.ON, Lufthansa, MAN, Siemens, Volkswagen a další.

Denní (Daily) high

Bar Chart

Nejvyšší obchodovaná cena, kterou určitá komodita dosáhla během jednoho obchodního dne.

Denní (Daily) low

Nejnižší obchodovaná cena, kterou určitá komodita dosáhla během jednoho obchodního dne.

Denní rozpětí (Daily range)

Rozdíl mezi horní a spodní mezí ceny v jednom obchodním dni.

Day trader

Aktivní denní obchodník, který drží pozice poměrně krátkou dobu a provádí několik obchodů denně. Jeho cílem je okamžité odhalení rozdílu mezi nabídkou a poptávkou a jeho využití ke krátkodobým obchodům. Výhodou denního obchodování je možnost nadprůměrného zhodnocení kapitálu. Nevýhodou je mnoho komisních poplatků, které mohou znehodnotit i velmi kvalitní obchodní systém.

Daytrading

Využívání změn kurzů cenných papírů, ke kterým dochází v průběhu dne. Cenné papíry jsou nakupovány či prodávány i na několik desítek sekund či málo minut. Spekulantovi pak stačí zisk na jedné operaci v řádu pár desetin procenta. Pokud je úspěšný, může za den vydělat (ale též prodělat) i několik procent. Rozhodnutí o koupi či prodeji jsou velmi často založena na technické analýze, tj. odvození budoucích cen na základě vývoje z minulosti. Tím, že day trader uzavře pozici ještě týž den a nemá nakoupeno či prodáno přes noc, se brání proti neočekávaným pohybům. Naopak k minusům patří poměrně velké poplatky brokerovi a psychická zátěž.

Dealing Desk (DD)

Brokers s dealing desk jsou také označováni jako market maker (MM) neboli tvůrce trhu, jelikož vytváří trh pro své klienty. Jeho hlavním úkolem je kótování ceny a zajišťování dostatečné likvidity. V každém okamžiku má povinnost od vás podkladové aktivum odkoupit či vám ho prodat.
DD Broker vydělává pomocí spreadu a obchodováním proti klientům. Když klient koupí, broker prodá a naopak. Tím se hedguje proti vlastní ztrátě.
Cílem DD brokera je tedy obchodovat proti ztrátovým klientům a naopak obchody ziskových klientů přeposílat na mezibankovní trh. Pokud je klient ziskový a broker nepřeposílá jeho obchody na mezibankovní trh, může se stát, že ho donutí odejít.

Decline

Pokles cen nebo kurzu.

Deflace

Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.

Depth of market

Kolik nakupujících nebo prodávajících je v každé cenové úrovni za současnou poptávku a nabídku.

Deriváty

Finanční deriváty jsou instrumenty, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty tzv. podkladového aktiva. Jejich podstatou je forma termínového obchodu, tzn. že dochází k určitému zpoždění mezi sjednáním obchodu a jeho plněním. Mají obvykle podobu smlouvy mezi dvěma stranami: Tedy mohou, ale nemusí být cennými papíry. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další pak jsou forwardy, swapy a opce.

Descending bottoms

Descending bottoms

Grafická formace technické analýzy, ve které je každá následující nízká cena menší než předchozí nízká cena. Tato situace je považovaná za medvědí indikátor.


Descending triangle

Trojúhelníkové formace

Trojúhelníkové formace jsou poměrně běžnou variantou cenových formací - patternů. Rozeznáváme tři druhy trojúhelníkových formací: rostoucí (ascending triangle), klesající (descending triangle) a symetrické trojúhelníky (symmetrical triangle).
Formace se zakresluje do grafu s pomocí trendových čar, přičemž cílem je najít trendové čáry, které se sbíhají do trojúhelníku. To, co pak v případě takového trojúhelníku obchodujeme, je jeho špička – z takové totiž poměrně často vznikají zmíněné průlomy.


Devaluation

Záměrná úprava ceny měny směrem dolů běžně prováděná oficiálním vyhlašováním.

Diskontní sazba

Úroková míra, za kterou si komerční banky půjčují peněžní prostředky od centrální banky.

Divergence

Divergence

Situace, při které pohyb indikátoru nepotvrzuje pohyb ceny. Je to nesoulad mezi cenou a indikátorem (oscilátorem). V zásadě nezáleží na tom, o jaký oscilátor jde. Můžete použít RSI, Stochastic, MACD, CCI apod.. Rozeznáváme 2 druhy a to Býčí a Medvědí divergence.


Diverzifikace

Technika managementu rizika, která slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia. Jednotlivé investiční instrumenty se zařazují do portfolia tak, aby se v rozumné míře omezil jejich vliv na výkonnost.

Dividenda

Dividendy jsou výnos vyplácené akciovou společností jako podíl na zisku. Výše dividendy obvykle závisí na hospodářském výsledku společnosti a na schválení valnou hromadou společnosti.

Dlouhá pozice (Long position)

Situace, kdy subjekt vlastní určitý nástroj (například dluhový nástroj , akcii nebo komoditu), nebo spotově koupil nástroj a dosud nedošlo k vypořádání, nebo koupil tento nástroj prostřednictvím derivátu s tím, že vypořádání se uskuteční v budoucnosti. Jestliže se hodnota nástroje zvyšuje, hodnota dlouhé pozice se také zvyšuje. Pokud se jedná o jedinou takovou pozici, subjekt spekuluje na růst hodnoty nástroje. Dlouhé pozice se označují kladným znaménkem.

Dluhopis

Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

Doji Star

Formace Doji

Svíčková formace. Tato formace je podobná Morning star a Morning Doji star. Rozdíl je v tom, že pro tuto formaci posuzujeme pouze dvě svíčky. První svíčka by měla být dlouhá a červená. Doji svíčka otevře pod tělem dlouhé, červené svíčky, takže vytvoří mezeru (gap). Vznik gapu ukazuje na silný prodejní přetlak. Vytvoření gapu zvyšuje pravděpodobnost, že cena bude chtít testovat nazpět do oblasti gapu. Doji svíčka nám naznačuje, že na trhu panuje nerozhodnost.


Dvojitý vrchol (double top); Dvojité dno (double bottom)

Formace Dvojitý vrchol (double bottom); Dvojité dno (double top)

Pokud cena vytvoří nový vrchol či nové dno, ze které vytvoří korekci a následně již nový vrchol či nové dno nepřekoná, je to signál k tomu, že obchodníci odmítají obchodovat cenu ještě výše nebo naopak ještě níže a tak můžeme s největší pravděpodobností očekávat obrat trendu.
Formace dvojité dno a dvojitý vrchol mohou také samozřejmě přejít ve trojité dno a trojitý vrchol.


Double top breakout

Technicko-analytická grafická formace, ve které cena akcie vzroste, poté klesne, stoupne, opět klesne a při dalším vzrůstu nakonec prorazí resistanci, vyznačující danou formaci.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

V Evropě též často označován jako Dow Jonesův index, je jeden z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Jeho popularita je dána především dobou, po kterou je počítán. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. Po technické stránce se tento cenový průměr nemůže rovnat tržním indexům, například indexu S&P 500.

Drawdown

Drawdown je hodnota, jaký byl největší pokles vloženého kapitálu.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates
Reklamní sdělení
Forex broker
Forex rebates
Pip Rebate
Pip Rebate
Forex broker
Iron FX