Forex rebates

Slovník znalého Forex tradera - E

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - E

EA (Expert Advisor)

Automatický obchodní systém, někdy také označován jako robot. Program, který automaticky otevírá a zavírá vaše pozice. Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z burzy určují, kdy nakoupit a prodat.

ECB (European Central Bank)

Centrální banka evropské měnové unie. Odkaz na ECB.

Ekonomický indikátor (Economic Indicator)

Vládou zveřejňované statistiky, které vypovídají o aktuálním ekonomickém růstu a stabilitě. Mezi běžné indikátory patří míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt (HDP), inflace, maloobchodní prodeje, atd.

Elliottovy vlny (Elliott Wave theory)

Ralph Elliott (autor tzv. Elliottovy teorie) na burzách cenných papírů vypozoroval, že ceny mají tendenci se pohybovat ve vlnách. Od té doby se obchodníci naučili úspěšně Elliottovu teorii využívat k prognózování cenových pohybů. V trhu dochází k extrémům sentimentu, emocím strachu a chamtivosti, společenským jevům, které přírodním zákonům rovněž podléhají.
Elliotovy vlny jsou nástrojem technické analýzy. Značně důležitou součástí teorie Elliottových vln je Fibonacciho číselná řada - 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 . . . a poměry jednotlivých čísel - 0.382, 0.5, 0.618, 1, 1.618, 2, 2.618.
Elliottovy vlny (Elliott Wave theory) Vlastnosti pěti-vlnového trendu (dominantní trend):
1.vlna Když se začíná tvořit první vlna, na jejím počátku je téměř vždy negativní zpráva. Předchozí trend je považován za stále silný. Analytici odhadují nižší výdělky a ekonomika pravděpodobně nevypadá moc silně. Trh má mědvědí tendence. Volatilita může být vysoká. Vlna se může tím, že ceny porostou trochu zvýšit, ale ne tak, aby na sebe příliš upozornila.
2.vlna Druhá vlna opravuje vlnu první, ale nikdy ji nepřesáhne. Typická zpráva, která ji způsobí, je rovněž negativní. Ceny zůstávají nízké, medvědí tendence se zastaví, ale dav má pocit, že medvědí trh přetrvává. Cena obvykle není výš než Fibonacciho úroveň 61,8 %.
3.vlna Třetí vlna je obvykle největší a nejsilnější vlna trendu (i když některé výzkumy ukazují, že na komoditních trzích je největší až pátá vlna). Na trhu se objevila pozitivní zpráva a analytici nyní začínají zvyšovat odhady na zisk. Ceny prudce rostou, korekce jsou krátkodobé a povrchní. Vlna tři částo dosáhne na Fibonacciho poměr 1,618:1.
4.vlna Vlna čtyři je obvykle jasně korekční. Ceny mohou jít delší dobu do strany. Čtvrtá vlna obvykle vstupuje do Fibonacciho úrovně 38,2 %. To je dobré místo pro zpětný odkup, pokud jste pochopili potenciál páté vpny.
5.vlna Pátá vlna je poslední část v dominantním směru trendu. Zprávy, které se objevují na trhu jsou obvykle pozitivní a velmi optimistické. Bohužel je to místo, kde mnoho investorů začne nakupovat, tedy těsně před vrcholem.

Vlastnosti tří-vlnového trendu (opravný trend):
Vlna A Obvykle je těžší identifikovat vlnu A, než vlnu 1. Vlna A je v medvědím trhu. Zpráva, která ji způsobí je obvykle pozitivní. Některé technické indikátory, které doprovázejí vlnu A, jsou například zvýšený objem obchodů, rostoucí implicitní volatilita.
Vlna B Ceny jsou obvykle vyšší, což mnozí pokládají za obnovení nedávného býčího trhu. Ti, kteří znají klasickou technickou analýzu, to mohou vidět jako vrchol. Obchodovaný objem při vlně B by měl být nižší nežu vlny A. V tomto okamžiku jsou připraveny základy pro pravděpodobné zlepšení.
Vlna C Cena se pohybují impulzivně níže než v pěti vlnách dominantního trendu. Téměř každý si uvědomuje, že mědvědí trh je pevně zakořeněn. Vlna C je přinejmenším tak velká jako vlna A a často dorazí až do Fibonacciho úrovně 1,648 nebo mimo.

E-mini

E-mini trhy jsou elektronicky obchodované zmenšené varianty klasických futures na akciové indexy a patří k nejoblíbenějším a nejvíce obchodovaným trhům pro intradenní obchodování. Mezi nejznámější patří např. E-mini Dow Jones, E-mini S&P, E-mini Russell 2000 nebo E-mini Nasdaq.

Emise akcií

Jde-li teprve o prvotní úpis akcií, tato událost se anglicky nazývá Initial public offering (IPO). Samotné organizační provedení IPO se zpravidla nechává outsourcovat bankou nebo zvolenou finanční institucí. Emitent následně na svém papíru může, ale nemusí zároveň být i tvůrcem trhu.
Vstupem na burzu firma uvolní svou emisi pro obchodování na veřejném trhu, čímž ale zároveň musí plnit informační povinnost vůči veřejnosti podle pravidel burzy, regulátora finančních trhů (dříve KCP, dnes ČNB) a podle zákona.
Zákon také stanoví, jaké aktivity emitent se svými emisemi nesmí provádět, nebo o nich alespoň informovat: Důvodem je ovlivňování ceny a spekulace na úkor ostatních podílníků, jako například insider trading manažerů. Cílem je ochrana investic a věřitelů.

Emitent

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument.
Emitentem je akciová společnost, která prodává své akcie a získává tak kapitál, což je hlavní účel burzy cenných papírů.

End of day trading (EOD)

Anglická zkratka pro End Of Day. Nejčastěji se jako EOD označují data. Zkratka EOD data pak znamená data, která se skládají z denních uzavíracích hodnot jednotlivých trhů.

ETF

Otevřený podílový fond obchodován na burze. Exchange-Traded Funds se v poslední době těší veliké oblibě ze strany drobných investorů, protože nabízejí jako otevřené podílové fondy možnost investování do většího množství rozlišných titulů a nástrojů kapitálového trhu koupí pouhého jediného cenného papíru. Znamená to, že pro tyto fondy je typické portfolio, do kterého zařazují v odpovídajících poměrech především akcie společností ze sledovaného indexu – tedy indexově navázaná ETF nebo obsahují jinou skupinu akcií či investičních instrumentů.

Euro

Euro (symbol €, měnový kód ISO 4217: EUR) je měna eurozóny a po americkém dolaru (USD) druhý nejdůležitější reprezentant ve světovém měnovém systému. Měnová politika eurozóny je prováděna Evropskou centrální bankou ve Frankfurtu nad Mohanem. Euro je oficiálním platidlem v 18 z 28 států Evropské unie (takzvané eurozóny) a v šesti dalších zemích mimo EU. Vstupem do Evropské unie se Česko také zavázalo přijmout jednotnou evropskou měnu po splnění maastrichtských kritérií.

Eurobondy

Eurobondy (popř. evropské bondy, e-bondy, bondy stability) jsou navrhované vládní dluhopisy emitované v eurech společně 17 zeměmi eurozóny. Eurobondy jsou dluhové investice, kdy investor půjčí určitou částku peněz, na určitou dobu, s určitou úrokovou sazbou bloku eurozóny jako celku. Ten následně předá peníze jednotlivým vládám. Eurobondy byly a jsou navrhovány jako efektivní způsob ukončení evropské dluhové krize, přesto zůstávají kontroverzní.

Exercise

Pojem užívaný při obchodování opcí. Vlastník opce ji může uplatnit, tj. v případě uplatnění call opce vlastník této opce kupuje podkladové akcie na strike ceně od vypisovatele opce. V případě put opce vlastník této opce prodává podkladové akcie vypisovateli opce. Na uplatnění má vliv styl opce, který určuje kdy, jak a za jakých podmínek může vlastník opci uplatnit:
Evropský styl: opce tohoto stylu mohou být uplatněny pouze v den expirace
Americký styl: opce tohoto stylu mohou být uplatněny kdykoliv až do data expirace

Existing Home Sales (Prodeje existujících domů)

Tento report zobrazuje objemy prodaných, již existující, domů. Je považován za relativně solidní indikátor aktivity na trhu nemovitostí. Objemy jsou značně závislé na výši hypotekárních úrokových sazeb. Oproti nim jsou o několik měsíců zpožděné. Tento indikátor je také obvykle silný v obdobích po konci recese z důvodu naakumulované poptávky.

Exotické měny

Jedná se o měny, které nejsou často obchodovatelné. Jedná se o měny zemí třetího nebo rozvojového světa a zde není takový zájem o obchodování, tyto měny mají malý nebo skoro vůbec žádný objem obchodů. Nicméně mezi ně patří i Polský zlatý nebo Česká koruna.

Exponential moving average (EMA)

Indikátor Exponential moving average (EMA)

Další ze sady klouzavých průměrů (MA). Tento typ průměru dává nejvyšší důležitost poslednímu baru. Každý bar více do historie má při výpočtu sníženou váhu podle exponenciální křivky. Díky tomu relativně rychle rozpoznává změny trendu.
Indikátor se obvykle vykresluje přímo do cenového grafu v podobě nepřerušované linky. Pokud je linka rostoucí, jedná se podle EMA o vzrůstající trend (Bull trend), pokud linka klesá, mluvíme o klesajícím trendu (Bear trend). V případě, že se čára vykresluje vodorovně nebo se směr často mění, jedná se o pohyb trhu do strany.Aktuální datum a čas
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates
Reklamní sdělení
Forex broker
InstaForex
Pip Rebate
Pip Rebate
Forex broker
Iron FX