Forex rebates

Slovník znalého Forex tradera - G

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - G

Gann Theory

Obchodní techniky rozpracované legendárním obchodníkem W.D.Gannem. Mnoho historických kontroverzních dokumentů uvádí, že tento obchodník dokázal předpovídat vývoj trhu i několik měsíců dopředu a tím pádem byl schopný neomezených zisků.

Gap

Gap

Vzniká, když je denní cena na Forexu extrémně nad nebo pod denní cenou předchozího dne.
Vzniká většinou přes víkend díky možným makroekonomickým událostem nebo různým neočekávaným zprávám. To znamená, že trh v pondělí otevře na jiné hodnotě, než kde zavřel v pátek. Většina Gapů bývá uzavřena a vznikají dobré obchodní příležitosti.


Going Long

Otevření dlouhé pozice, nebo-li spekulace na vzestup. Opakem je going short (česky otevření krátké pozice).

Going short

Otevření krátké pozice, nebo-li spekulace na sestup. Opakem je going long (česky otevření dlouhé pozice).

Graf

Graf

Při analýze trhů užívají obchodníci grafy a diagramy s cílem mapovat pohyby cen, objemy transakcí, celkový počet otevřených kontraktů/lotů nebo jiné statistické ukazatele pohybů cen.
Grafy mohou být intradenní, denní, týdenní a měsíční včetně pěkně zpracovaných on-line indikátorů.
GTC (Good Till Canceled)

Typ obchodního příkazu - platný do zrušení. Kromě samotných příkazů (viz Obchodní příkaz ) je třeba specifikovat jejich platnost - z principu je možné zadat příkaz platný pouze pro daný konkrétní obchodní den (tzv. denní příkaz), nebo příkaz, který je platný do jeho zrušení .

GTD

Typ obchodního příkazu - příkaz, který platí až do data určeného obchodníkem. Pokud není do tohoto data splněn, ruší se.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení