pipRebate

Slovník znalého Forex tradera - H

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - H

Hammer

Formace Hammer

Svíčková reverzní formace. Tato formace je tvořena pouze jednou svíčkou. Tato svíčka má malé tělo, které je blízko high. Stín by měl být alespoň dvakrát delší, než tělo. Vizuálně nám tato svíčka může připomínat kladivo, z čehož také plyne její anglický název. V klesajícím trendu je tato formace mnohem silnější, než při rostoucím trendu.
Harami

Formace Harami

V klesajícím trendu chceme vidět dlouhou svíčku (ideálně červenou) a po ní následuje zelená svíčka, která je celá “schovaná” uvnitř předchozí zelené svíčky. Poslední “schovaná” svíčka tvoří tzv. inside bar. Inside bar sám o sobě je silnou svíčkou, která když je proražena, tak většinou následuje výraznější cenový pohyb.
Formace Harami nám říká, že prodávající kontrolovali trh a vznik dlouhé svíčky značí stále přítomnou sílu kupujících. Poslední inside svíčka nás upozorňuje na to, že trh je momentálně v určité rovnováze (úzkém cenovém rozpětí) a jelikož svíčka je zelená, tak nám říká, že trh začali ovládat nakupující.


Harami cross

Formace Harami Cross

Svíčková formace. Tato formace je totožná s formací Harami. Jediný rozdíl je v tom, že inside svíčka je Doji. Stejně jako u jiných formací Doji svíčka značí nerozhodnost. Pokud po Doji svíčce začne cena růst, jde o dobrou indicii toho, že po nerozhodnosti na trhu momentálně dominují nakupující a je vyšší pravděpodobnost, že cena bude pokračovat v růstu.Head and shoulders (hlava a ramena)

Formace Head and shoulders

Formace Head and Shoulders (česky hlava a ramena) je negativní (bearish) grafickou formací označující dosažení maxim a otočení trendu směrem dolů. Základem patternu je hlava, která je v podstatě nejvyšší high či nejnižší low v dané oblasti na grafu. Pattern dále tvoří dvě ramena po obou stranách hlavy, což jsou nižší high či vyšší low.
Hedge

Konzervativní strategie užívaná k omezení investičních ztrát uzavíráním obchodu, který vyrovnává současnou pozici. Hedge je využíván obchodníky jako forma pojištění proti neočekávaným událostem.

Hedging (pojištění před ztrátou)

Cílem hedgingu není zisk, ale ochrana před nepříznivým dopadem investičních ztrát. Většinou se používají tzv. deriváty opce (právo koupit nebo prodat), futures, forwards (obchody s odloženým vypořádáním) nebo swaps.

Hedge fond (hedge fund)

Překládáno též jako hedgeový fond či hedgingový fond je speciální investiční fond, který téměř nepodléhá regulaci. Je vysoce rizikovou investicí, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Hedge fondy při investování využívají mimo jiné právě strategie, při kterých je jedna pozice zajištěna druhou.

Mezi tyto strategie patří např.:
Držení dlouhých a krátkých akciových pozic (equity long/short): long a short pozice se drží otevřená současně a portfolio manažer mění poměr long/short pozice podle aktuálního vývoje na trhu
Párové obchodování (pair trading): na dvou různých aktivech (např. akciích), které spolu korelují se otevírá jedna long a druhá short pozice, tím se pozice kryjí a snižuje se riziko ztrát

Highs

Cenné papíry, které v aktuální nebo nejposlednější obchodní seanci dosáhly nových 52- týdenních vysokých cen.

Historické obchodní rozpětí

Nejvyšší a nejnižší ceny, ve kterých se kdy cenný papír nebo komodita obchodovaly.

Hlavní měna

První měna daného měnového páru (např. u měnového páru EUR/CZK je hlavní měnou koruna).

Hrubý domácí produkt (HDP)

Je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky za určité období. Vyjadřuje hodnotu vyrobeného zboží a služeb na území daného státu.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Forex Broker
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení