Forex rebates

Slovník znalého Forex tradera - L

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - L

Last Trading Day (LTD)

Absolutně zcela poslední den, kdy lze termínovaný kontrakt prodat, jinak je jeho vlastník povinen převzít fyzickou komoditu a zaplatit dohodnutou cenu. Většina obchodníků by měla obchody ukončovat již při FND.

Leverage (Finanční páka)

Finanční páka (Leverage)

Principem finančního pákového efektu (v angličtině leverage) je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Tato praxe může maximalizovat zisk (a ztrátu). Jednoduchý příklad, který vysvětluje princip páky: Investor nakupující akcie je v páce 1:2. To znamená, že polovina peněz je jeho vlastních, druhou polovinu půjčuje broker. Pokud se cena akcie propadne o 10 %, investor přichází o 20 % svých vložených peněz.


LIBOR

London InterBank Offered Rate (anglicky londýnská mezibankovní nabídková sazba, zkracováno jako LIBOR nebo Libor) je průměrná úroková sazba, za niž si banky navzájem jsou ochotny půjčit na londýnském mezibankovním trhu peníze (likviditu). Spolu s EURIBORrem jde o nejpoužívanější referenční úrokovou sazbu na světě, když jsou na ni navázány deriváty a jiné finanční instrumenty v hodnotě nejméně 350 bilionů amerických dolarů.
Sazba je sestavována British Bankers' Association (Britskou bankovní asociací) na základě údajů od členských bank a je zveřejňována každý den v 11:30 londýnského času pro deset různých měn (americký dolar, australský dolar, britská libra, dánská koruna, euro, japonský jen, kanadský dolar, novozélandský dolar, švédská koruna a švýcarský frank) a patnáct různých dob splatnosti (od druhého dne až po jeden rok).

Likvidita

Likvidní trh je takový, ve kterém se čile obchoduje. Jeden konkrétní obchod tak nemá příliš vysoký vliv na změnu ceny. Dostatečně likvidní trh také znamená, že obchodník může pozici otevřít i uzavřít v podstatě v libovolné situaci.

Je-li trh málo likvidní, může se stát, že pozici sice uzavřít lze, ale za výrazně horší cenu, než bychom si přáli. Jinými slovy – pokud obchoduje měnový pár uprostřed obchodních hodin (např. EUR/USD), pak si můžeme být jisti, že v podstatě libovolný okamžik můžeme kontrakt uzavřít/otevřít za cenu hodně podobnou té, kterou vidíme na obrazovce (máme-li k dispozici živá data). Takový trh je vysoce likvidní.

Limit

Při obchodním příkazu typu limit se pozice otevírá/zavírá za uvedenou cenu nebo lepší. Prioritou plnění není tedy čas, ale dosažená cena, která musí být shodná nebo lepší než cena uvedená v příkazu.
S použitím příkazu limit má obchodník jistotu, že dostane své plánované plnění, nicméně negativem příkazu je skutečnost, že trh může obchodníkovi “utéci” byť se třeba chvilku pohyboval na zadané vstupní hodnotě (ale Burza nestihla příkaz spárovat třeba z důvodu, že podobných příkazů byla v trhu celá řada a na ten náš se již nemusela “dostat řada”). Často se limitní příkaz používá pro výstup z pozice na tzv. “profit targetu” - cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali (např. proto, že na hranici je silná S/R úroveň a očekáváme, že by se trh mohl od ní odrazit).

Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena. Obchodní příkaz STOP zadaný do trhu není proveden do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu Market (typ příkazu). Tzn. nákupní stop příkaz je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu.

Lineární graf (Linear chart)

Standardní typ grafu, na kterém daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou absolutní změnu ceny (na rozdíl od logaritmického grafu, kde daná vzdálenost vždy reprezentuje stejnou procentuální změnu v ceně). Jinými slovy, na logaritmickém grafu je vzdálenost od 1 do 10 stejná, jako vzdálenost od 10 do 100, nicméně na lineárním grafu je vzdálenost od 10 do 100 desetkrát větší, než vzdálenost od 1 do 10.

Long position

Spekulace na nárůst cen. Opakem je spekulace na pokles ceny v trhu Short.

Loonie

Slangový výraz pro měnový pár USD/CAD.

Lot

Spotový trh je obchodován obvykle v kontraktech neboli lotech. U Forexu znamená velikost lotu počet jednotek základní měny. Když je lot 100 000, smí se obchodovat například s minimálně 100 000 USD apod. Někteří forex brokeři umožňují obchodovat i miniloty (0,1 lotu) nebo mikroloty (0,01 lotu). Tím se snižuje minimální nutná investovaná částka pro otevření pozice. Díky obchodování na páku se dá otevřít i větší obchodní pozice. Investor dostává vypůjčené peníze od brokera. V případě páky v hodnotě 100:1 je potřeba investovat pouze 1 000 USD místo 100 000 USD.

Low

Je nejnižší dosažená cena ve sledovaném časovém úseku. Opakem je high, neboli nejvyšší cena.

Lower Low

Udávané názvosloví např. při potvrzování trendu, kdy se tvoří nižší a nižší dosažené ceny v časové úseku.

Larry Williams

Larry Williams

Jediný komoditní obchodník na světě, který opakovaně obchodoval na vlastním účtu s více než milionem dolarů před zraky tisíce lidí na seminářích po celém světě. Z tohoto milionu byl schopný několikrát po sobě vydělat další miliony a tyto výsledky si pak nechal auditovat.
Larry Williams má dceru Michelle, která se v šestnácti letech také přihlásila na šampionát Robins World Cup Trading Championships a 10 000 USD proměnila do více jak 100 000 USD za rok.
Larryho obchodní techniky obsahují škálu nástrojů, od používání indikátoru COT, který obchodníkovi říká, jak se právě chovají profesionální obchodníci, přes využití jeho vlastního indikátoru Williams %R.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení