HighSky Broker - recenze a reálný účet

Slovník znalého Forex tradera - M

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - M

MA (moving average)

Viz Moving Average

MACD

Indikátor MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) je pojem z ekonomie. Jedná se o jeden z mnoha indikátorů technické analýzy. Obvykle se řadí do skupiny klouzavých průměrů (Moving Averages, MA), nazývanými jako tzv. „trend-following“ nebo také „lagging“ indikátory. Poukazují na to, co se právě stalo na trhu. MACD vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry. Je nejčastěji rozdílem 12denního a 26denního exponenciálního klouzavého průměru. Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb analytika. Tento indikátor lze vyjádřit vzorcem:

Nákupní a prodejní signály: Pro jejich identifikaci se využívá překřížení MACD se signální křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se o prodejní signál.

Překoupený a předprodaný trh: Pro identifikaci tohoto jevu je nutno sledovat rychlost růstu MACD, respektive velikost rozdílu 12denního krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru od 26denního exponenciálního klouzavého průměru. Pokud MACD výrazně roste (výrazně roste krátkodobý klouzavý průměr), naznačuje to budoucí překoupený trh. Naopak při prudkém poklesu se jedná o signál přeprodaného trhu.

Potvrzení rostoucího a klesajícího trendu: Pokud je MACD a signální křivku nad nulovou přímkou, jedná se o rostoucí trend (býčí trh). Pokud jsou obě křivky pod nulovou přímkou, jedná se o klesajícím trend (medvědí trh).

Slábnoucí trend: Při snaze o rozpoznání slábnoucího trendu je důležité sledovat odchylky mezi pohybem MACD a kurzem cenného papíru. Býčí divergence nastává tehdy, pokud kurz cenného papíru dosahuje nižšího dna a MACD vyššího dna. Značí to slábnoucí klesající trend. Medvědí divergence nastává při stále vyšších vrcholech kurzu cenného papíru a nižších vrcholech MACD. Značí to slábnoucí rostoucí trend.

MAE/MFE

Analýza MFE (Maximum Favorable Excursion - Maximálně příznivá odchylka) nám pomáhá určit optimální take profit.
Jedná se o maximální zisk, který má obchod, než ho uzavřeme.

Analýza MAE (Maximum Adverse Excursion = maximálně nepříznivá odchylka) nám pomáhá určit optimální stop loss.
Jedná se o maximální ztrátu, kterou má obchod, než ho uzavřeme.

Majors

Hlavní měnové páry: EURUSD, GBPUSD, USDJPY a USDCHF.

Makléř (Broker)

Pomáhá soustřeďovat pokyny kupujících a prodávajících na trhu a usnadňuje oběma stranám nalezení protistrany a realizaci jejich pokynů. V některých případech může být protistranou vašeho obchodu i on sám.

Management Fee

Poplatek za správu portfolia vyplacený správcovi. Vyjadřuje se v procentech per annum, typické hodnoty se pohybují od 0,5% průměrné roční hodnoty portfolia (fondy peněžního trhu) až po 2% (akciové a některé smíšené fondy).

Margin

Vratná záloha umožňující ovládat komoditní kontrakt. Požadovaná částka, kterou investor musí mít na obchodním účtu u obchodníka, aby mohl otevřít pozici nebo udržet stávající pozici otevřenou.

Margin call

Požadavek makléře k doplnění ztrátových pozic do minimální výše. V případě nedoplnění váš obchod bude automaticky makléřem uzavřen.

Market

Obchodní příkaz typu market představuje jeden z nejčastěji používaných příkazů. V případě použití tohoto příkazu není obchodníkem specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Nejčastěji se tak příkazy typu market používají pro rychlé uzavření pozic.

Market maker

Tvůrci trhu, převážně banky nebo brokeři. Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování.

Market on close

Příkaz, který požaduje realizaci obchodu na konci (při uzavření) obchodního dne.

Market on open

Příkaz, který požaduje realizaci obchodu na začátku (při otevření) obchodního dne.

Market price (Tržní cena)

Aktuální cena daného měnového páru.

Martingale

Martingale je strategie sázení v hazardních hrách. Její základní varianta se týká her, kde se hráči v případě výhry vyplácí dvojnásobek vkladu (např. sázení na barvu v ruletě). Martingale spočívá ve zdvojnásobení vsazené částky v případě prohry v minulém kole. V případě výhry se tak hráči jeho prohrané peníze vrátí zpět ještě s původní vsazenou částkou navíc.
Ačkoliv strategie vypadá lákavě, ve skutečnosti by byla výhodná pouze za předpokladu, že by sázející disponoval nekonečně velkými prostředky. Jinak je z matematického hlediska strategie pro hráče vždy nevýhodná, a to tím více, čím déle hraje. Rychlý exponenciální růst nutných sázek v případě po sobě jdoucích proher totiž vede k bankrotu hráče, který vlastní jen konečné prostředky.

Matie

Slangový výraz pro měnový pár AUD / USD.

Medvědí trh

Medvědím se nazývá trh, jehož ceny klesají (klesající trend).

Měnový pár

Měny jsou vždy uváděny v párech např. - EUR/GBP, USD/JPY atd. Při obchodování na Forexu nakupujete jednu měnu a současně prodáváte měnu jinou v určitém kurzu.

Mental stop-loss

Příkaz na ukončení obchodu, který máte v hlavě, místo abyste měli zadán přímo v obchodním příkazu. Stop Loss se tedy nezrealizuje automaticky, ale realizuje ho obchodník ručně.

Metatrader

Platforma Metatrader

MetaTrader je aplikace sloužící k online obchodování na Forexu. Forex je elektronická burza pro obchodování s cizími měnami, konkrétně pro obchodování s měnovými páry. Uživateli stačí pouze počítač připojený k Internetu a samozřejmě základní kapitál a může začít s finančními obchody.
Velmi rozšířená je platforma MetaTrader 4, novější MetaTrader 5. V platformě při instalaci můžeme zvolit i český jazyk.Mimoburzovní trh (OTC)

Mimoburzovní trh (Over-the-counter), trh, který není organizovaný burzou cenných papírů. Obchody se uskutečňují přímo mezi účastníky trhu - investičními bankami, institucionálními investory apod.

Mini Account

Obchodní účet, který nabízí většina brokerů, s menšími nároky a povinnostmi nežli u standardního účtu. Výhodou jsou mimo jiné menší minimální vklady nebo nižší pákový efekt. Ještě nižší variantou je Micro Account.

MMF

Mezinárodní měnový fond (zkráceně MMF, anglicky: International Monetary Fund, zkratka IMF) je mezinárodní organizace přidružená k OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. Byl založen v červenci 1944 a má v současnosti 188 členských států (z členů OSN do něj z různých důvodů nepatří jen Andorra, Kuba, Lichtenštejnsko, Monako, Nauru a Severní Korea). Hlavní sídlo MMF se nachází ve Washingtonu D.C.

Momentum

Indikátor Momentum

Momentum indikátor se dá považovat za „nejzákladnější“ z indikátorů. Za vynálezce Momentum indikátoru je opět považován proslulý obchodník Welles Wilder, který je i autorem indikátoru RSI a který poprvé veřejně prezentoval Momentum indikátor ve své knize New Concepts In Trading System. Indikátor se po svém odhalení veřejnosti stal téměř okamžitě oblíbeným nástrojem technické analýzy trhů a používá se dodnes v jakémkoliv obchodování vycházejícím z technické analýzy – tzn. hodí se stejně dobře pro komoditní obchodování, jako i pro akciové obchodování. Momentum indikátor je populární i díky možnosti snadného naprogramování do automatizovaných obchodních systémů.
Jak Momentum funguje?

Indikátor Momentum bývá často označován zkratkou MOM. Jeho základní podstatou je měřit sílu a rychlost trendu. Sílící Momentum znamená, že trend nabírá na síle. Slábnoucí Momentum naopak znamená, že trend „ztrácí dech“, a tak můžeme brzy očekávat jeho konec, korekci, nebo dokonce otočení trendu. Výhoda indikátoru Momentum je, že nás často dokáže informovat o možné změně trendu s relativně dostatečným předstihem.

Z pohledu davové psychologie stojící za Momentum indikátorem se dá říci, že trh vyjadřuje optimismus většiny obchodníků v rámci daného trhu a daného intervalu. Pokud Momentum sílí, pak obecně převládá v trhu optimismus o budoucím růstu nebo poklesu ceny. Pokud Momentum slábne, optimismus ohledně dalšího pokračování aktuálního trendu se vytrácí, je tedy třeba připravit se buďto na chvilkové váhání obchodníků, jehož výsledkem bude pravděpodobně trh pohybující se do strany, nebo na změnu nálady obchodníků, která by znamenala případnou korekci, nebo otočení trendu. Indikátor Momentum je též možné představit si jako tachometr automobilu. Pokud nabíráme na rychlosti a zrychlujeme, je možné předpokládat určitou setrvačnost jízdy daným směrem. Pokud rychlost na tachometru začíná zpomalovat, je třeba se připravit prakticky na cokoliv.

Money flow index (MFI)

Indikátor Money flow index (MFI)

Technický indikátor udávající poměr mezi penězi vloženými do obchodu a penězi z něj vybraných a to za určitou periodu času. Vzhled a interpretace MFI jsou velmi podobné jinému indikátoru Relative Strenght Index (RSI). Důležitým rozdílem je to, že do výpočtu MFI je zahrnutý i ukazatel Volume. Právě kvůli tomuto rozdílu může být MFI pomocný zejména při intradenním obchodování, kdy pohledem na indikátor dostávám společné informace o přeprodaném/překoupeném trhu i o úrovní Volume.

Money management (MM)

Money management (MM)

Hlavním cílem money managementu je ochránit obchodní kapitál investora a zajistit investorovi přežití na trhu i po dlouhé sérii ztrátových obchodů.

Hlavním prostředkem, který nám k ochraně obchodního kapitálu pomůže, je zavedení maximální výše kapitálu, kterou budeme ochotni riskovat na jeden obchod.

Zavedené a nejčastěji využívané pravidlo říká, že bychom nikdy neměli riskovat více než 2 % našeho obchodního kapitálu na jeden obchod. Toto pravidlo zajistí, že i po dlouhé sérii ztrátových obchodů bude výše našeho kapitálu stále dostatečně vysoká. Požadavek na riskování pouze 2 % kapitálu se zprvu může jevit jako přehnaný, jeho důležitost ale vyplívá ze zkušeností mnoha traderů.

Motor Vehicle Sales (Prodeje osobních a nákladních automobilů)

Reporty prodeje osobních a nákladních automobilů měří měsíční prodeje všech automobilů vyrobených na území Spojených států, udávají se ve formě procentuálních meziměsíčních změn. Jsou považovány za velice důležitý indikátor spotřebitelské poptávky, neboť tvoří zhruba 25 procent maloobchodních tržeb.

Moving average (MA)

Indikátor Moving average (MA

Klouzavý průměr - aritmetická střední hodnota nebo průměr řady cen během daného období. Souhrn cen z vybraného počtu časových hodnot, rozdělený celkovým počtem všech hodnot. Klouzavé průměry zdůrazňují směr trendu, vzrůstající klouzavé průměry značí bull (býčí) trend, klesající naopak bear (medvědí) trend.
MT4, MT5

Zkratka pro oblíbenou obchodní platformu MetaTrader 4 a novější MetaTrader 5.

Mutual Fund

Podílový fond (Mutual Fund) je typ fondu založený na kolektivním investování skupiny investorů. Podílový fond pak prostřednictvím profesionálního správce fondu následně investuje společné finanční prostředky do cenných papírů, nejčastěji akcií a dluhopisů. Generované výnosy (zisky nebo ztráty) jsou sdílené všemi investory.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení