HighSky Broker - recenze a reálný účet

Slovník znalého Forex tradera - S

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - S

S&P 500

Severoamerický burzovní index. Existuje od roku 1943 a zahrnuje 500 titulů. O složení indexu rozhoduje komise. Tento index je považován za standard při měření vývoje amerických akcií.

Samurai bond

Dluhopisy, které jsou emitovány v japonském jenu a obchodovány na tokijské burze, nicméně emitent není žádná původní japonská společnost. Dluhopisy poskytují emitentům možnost v přístupu k investičnímu kapitálu, který je v Japonsku k dispozici.

Scalper (skalper)

Anglický obchodní slengový výraz pro obchodníka, kteří se snaží profitovat na minimálních pohybech. Skalper je většinou intradenní obchodník, který vstupuje do trhu často i pouze na pár vteřin, aby s mnoha kontrakty inkasovat profit třeba jen 10-20 USD na kontrakt. Skalping je nejnáročnější způsob obchodování, vyžadující mnoho zkušeností. Skalper je jediný druh obchodníka, který dokáže profitovat, i pokud je v trhu chopu.

Scalping (Skalping)

Jedna z rizikových obchodních technik, kdy se obchodník (scalper) snaží realizovat velmi malé pohyby cen v řádu sekund až minut.

Scoring

Porovnávání investic dle různých kritérií.

Seasonality

Shodná a předvídatelná změna činnosti trhu, která se vyskytuje za shodných a předvídatelných událostí, např. sklizně. Výhodné pro obchodování komodit.

SEC (Securities and Exchange Commission)

Zkratka pro komisi pro cenné papíry a burzy v USA. Odkaz na SEC zde.

Sektorový fond (Sector Funds)

Název pro akciový fond, který investuje pouze do akcií jediného ekonomického sektoru (např. stavebnictví).

Sell

Prodat, používá se v momentě, kdy chceme měnový pár prodat a spekulovat na pokles ceny základní měny, (go short).

Sell Limit Order

Sell limit order

Nákupní příkaz, který se automaticky zrealizuje ve chvíli, kdy cena (Bid) instrumentu vzroste na požadovanou úroveň (očekáváme odražení od hranice rezistence).


Sell Stop Order

Sell stop order

Nákupní příkaz, který se automaticky zrealizuje ve chvíli, kdy cena (Bid) instrumentu poklesne na požadovanou úroveň (užití při obchodování proražení supportů, spekulujeme, že cena instrumentu poklesne při prolomení určité úrovně).

Session

Obchodní seance - hodiny

Obchodní seance na jednotlivých místních trzích, časové období od otevření do uzavření trhu.SHORT

Spekulace na sestup cen.

SICAV

SICAV je zkratkou "Société d´Investissement a Capital Variable" a je to investiční společnost s variabilním kapitálem. Investováním do této společnosti se stáváte spoluvlastníkem fondu a stáváte se tím i majitelem podílu, který je vyjádřen právě počtem podílových listů.

Silver lining efekt

Silver-lining effect je výraz pocházející z anglického přísloví. V češtině se používá jako označení investora nebo obchodníka, který utrpí velkou ztrátu a malý zisk. Psychika takového člověka má podle efektu větší hodnotu, než psychika člověka, který utrpí jen ztráty.

Skalper

viz Scalper

Slippage (Skluz)

Označuje rozdíl mezi požadovaným a skutečně získaným plněním. Zejména v rychlejších trzích se běžně stane, že příkaz dostane “skluz” několik ticků - někdy i více, což může podle trhu znamenat rozdíl i několika desítek dolarů.

Slumpflace

Situace, kdy klesá reálný produkt (slump) a zároveň roste cenová hladina (inflace).

Small and Mid Cap Funds

Pojem pro název fondů malých nebo středních firem.

Smart money

Jako smart money se označují profesionální investoři, kteří jsou o vývoji na kapitálovém trhu dobře informováni. Často mají nadání na odhad trendů a odhalení výnosných investic dřív, než kdokoli jiný. Pokud individuální investor zpozoruje, kam profesionální investor vkládá své peníze, snaží se následovat jeho chování, aby také dosáhl nadprůměrného výnosu.

Směnný kurz

Neboli měnový kurz, což je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Obvykle se udává jako poměr domácí měny ku měně zahraniční. Zkráceně se někdy používá např. kurz dolaru je 20 – to znamená, že měnový kurz české koruny k americkému dolaru je 20 Kč za 1 USD.

Smlouva o rozdílu (CFD)

Contract for difference je finanční instrument, jenž umožňuje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že prodávající vyrovná kupujícímu rozdíl mezi aktuální cenou podkladového aktiva a cenou na začátku kontraktu. Jestliže je tento rozdíl negativní, pak rozdíl platí kupující namísto prodávajícího. CFD se užívá pro obchody s futures kontrakty. Ty zahrnují celou škálu derivátů od kapitálových derivátů, přes indexové deriváty až po komoditní deriváty.

Smlouva typu futures

Standardizovaná smlouva o obchodu na burze s daným množstvím komodity či finančního nástroje k budoucímu datu.

Spekulace (speculation)

Spekulace v kontextu obchodování na burze označuje konání, při kterém jsou akcie, měny, komodity, opce atd. nakupovány nikoliv s cílem dlouhodobého vykonávání vlastnických práv (jako je výplata dividend), ale s krátkodobým výhledem na růst jejich hodnoty a následný zisk při prodeji, nebo prodávány s krátkodobým výhledem na pokles jejich hodnoty a následnou zpětnou koupi za nižší cenu.

Spike

Spike

Ohromný, dočasný vzrůst nebo propad ceny, či objemu obchodu. Vzniká zpravidla při vydávání zpráv.Spot

Spot, nebo také spotová transakce je transakce, jejíž předmět (cenný papír, komodita apod.) je dodán okamžitě a transakce je vypořádána (tj. částky jsou převedeny) během spotového data.

Spot Market

Jedná se o trh, kde dochází k nakupování jedné měny proti druhé měně.

Spotová cena (spot price)

Je cena okamžitá, kterou můžete vidět a která je obratem vypořádaná nebo v průběhu dvou dnů.

Spread

Spread

Neboli rozpětí, což je rozdíl mezi Bid a Ask cenou. Je to také poplatek brokera. Spread má na Forexu pro investora důležitý význam. Podílí se na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Spready jsou počítané v pipech. Čím menší počet pipů, který požaduje broker za obchod, tím větší zisk obchodník udělá. Bid/Ask spread pro EUR/USD je obvykle 3 pipy, jestliže naleznete 1-2 pipy, tak je to samozřejmě ještě lepší. Proto každý investor/trader volí brokera, který nabízí nejmenší spready.


S/R úroveň

Viz Suport nebo Resistance.

SSI index

Indikátor SSI index

Index spekulativního sentimentu (SSI - Speculative Sentiment Index) je velmi zajímavý reverzní indikátor. SSI zobrazuje informace na základě množství otevřených pozic a poměru mezi otevřenými dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi.Stagflace

Stagflace (stagnace + inflace – přejato z anglického stagflation) je kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky – tedy se při vysoké inflaci velikost reálného produktu nemění nebo dokonce klesá (takový jev se někdy nazývá slumpflace, z anglického slump, propad).
Podle klasické ekonomie k stagflaci dochází, pokud se vláda snaží snížit míru nezaměstnanosti pod její přirozenou úroveň, což má za následek jen zvýšení inflace. Vláda na cíl snížit nezaměstnanost rezignuje až v době, kdy se k vysoké nezaměstnanosti přidá i vysoká inflace, tedy když dojde k stagflaci.

Standard & Poor's 500 - index

Index Standard and Poor’s 500 měří vývoj 500 amerických akcií vybraných týmem analytiků a ekonomů agentury Standard & Poor - podle velikosti trhu, likvidity a typu odvětví plus dalších faktorů. Je indexem vážené tržní hodnoty - váha každé akcie v indexu je úměrná její tržní hodnotě a jedním z nejčastěji používaných měřítek vývoje celého amerického akciového trhu - oproti Dow Jones Industrial Average zahrnujícím 30 společností má výhodu širšího záběru.

Standard Account

Při otevření obchodního účtu máme zpravidla na výběr několik druhů účtu, zejména dle velikosti investované částky. Zde se jedná o standardní velikost lotu, tedy o velikosti 100 000 jednotek konkrétní měny. Pro obchodování menších objemů peněz se používá označení účtů jako Micro account nebo Nano account.

Standard deviation

Statistická míra historické volatility společného fondu nebo portfolia, obvykle vypočítaná použitím 36 měsíčních výnosů.

Státní dluhopis

Dluhopis (obligace, z angličtiny bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Dluhopisy typicky emituje stát, místní samospráva nebo obchodní společnosti.

Sterling

Slangový název britské libry (GBP).

Stock Market

Jedná se o segment finančního trhu, na kterém jsou obchodovány cenné papíry.

Stochastic oscillator

Stochastic oscilátor - indikátor

Stochastic je netrendový indikátor - oscilátor. Jde-li trh „do strany“, dává velmi spolehlivé signály. Byl indikátor vyvinutý obchodníkem jménem Georg Lane, který celý indikátor Stochastic založil na následující úvaze:

V býčím, tj. vzestupném trendu mají zavírací ceny (close) tendenci být blíže k vrcholu cenového rozpětí daného časového úseku (timeframu). Podobně v medvědím, tj. sestupném trendu mají zavírací ceny tendenci být zase blíže ke dnu cenového rozpětí daného zvoleného časového období (timeframu).

Indikátor Stochastic se skládá ze dvou křivek: rychlé křivky označované %K a pomalé křivky %D. Matematický výpočet je zřetelný z přiložených vzorců:

Obchodníky je mnohem častěji používána varianta „pomalého Stochasticu“. Ten je méně citlivý a lépe filtruje tržní šumy. Ve „zpomalené verzi Stochasticu“ je linie %K jako příliš citlivá vynechána. Populárním nastavením je varianta 5denní pomalý Stochastic vyhlazený přes 3denní periodu, dalším z možných a častých nastavení je 10denní pomalý Stochastic opět vyhlazený přes 3denní periodu.

Obě křivky Stochasticu oscilují mezi hodnotami 0 a 100. Jako referenční linky pro vyznačení stavu překoupení a přeprodání se používají linky zakreslené na úrovních 20 % a 80 %. Přičemž Stochastic nad 80 % značí stav překoupení a Stochastic pod 20 % stav přeprodání. Tyto hodnoty nejsou uzanční a záleží na obchodníkovi, jak si je zvolí. Pokud například zvolíme referenční křivky na úrovních 10 % a 90 %, pak zřetelně dostaneme méně signálů, ale budou pravdivější.

Stochastic je netrendový indikátor a patří mezi oscilátory, a proto velmi dobře signalizuje stavy překoupení a přeprodání v netrendových trzích či v bočních trendech. Jeho velmi dobrou vlastností je, že dává signál o trochu dříve než dojde k samotnému obratu trhu. Toho lze velmi dobře využívat například při swingových obchodech, kde využíváme a obchodujeme pohyby našeho instrumentu mezi např. Bollinger Bands a klouzavým průměrem.
Jedním z nejsilnějších signálů v technické analýze, který dává Stochastic, je opět divergence mezi cenami a tím co nám říká indikátor Stochastic.

Stop and reverse (SAR)

Způsob obchodování, signál k obrácení současné obchodní pozice. Například zrovna máte v trhu pozici a ta jde proti Vám, až projde Vaším stop-lossem. Tento stop-loss neslouží k ukončení obchodu, ale naopak, k obrácení současné pozice ve směru nového trendu (otevření nové pozice).

Stop Loss

Technika řízení rizika, při které je obchod zlikvidován, aby zabránil jakémukoliv dalšímu klesání hodnoty vašeho kapitálu. Velmi důležitá část tradingu. Jde o to, že při dosažení určité ceny je otevřená pozice automaticky ukončena. Často je používána k minimalizaci vystavení se vlivu ztrát, jestliže se trh pohybuje proti obchodníkově pozici. Příklad: jestliže je obchodník long v EUR/USD při kursu 1.3150, může si přát nastavit pokyn stop loss na 1.3100, který by omezil ztráty pro případ, že by měl EUR/USD jít až pod 1.3100.

Stop order

Příkaz se používá pro případy, kdy chce obchodník vstoupit/vystoupit do/z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistance.

STP (Straight Through Processing)

STP je způsob, který umožní zcela automatizovaný přístup na trh také bez dealing desku (DD). Patří do skupiny NDD (No Dealing Desk). Broker se stará pouze o přeposlání obchodního příkazu, nejčastěji velkým bankám. Čím více je těchto poskytovatelů v systému, tím je to pro klienty výhodnější.

Support

Support

Historická cenová úroveň, na které se klesající ceny zastavily a začaly se pohybovat buď do strany nebo obráceným směrem. Pokud bychom měli brát grafy trhů jako určité mapy, které mají za úkol pomoci nám lépe se orientovat v dané situaci a navigovat nás směrem k možným profitabilním obchodům, stěžejní body takovéto mapy by tvořili supporty a resistance. Jedná se o body, kde cena vzdorovala dalšímu růstu či poklesu.
Support je cena, pod kterou nechce nikdo prodávat. Je to určitá podlaha, nebo-li spodní hranice, kterou je velká většina obchodníků ochotná přijmout jako minimální a pod kterou se takovýto obchodníci zdráhají prodávat. Resistance je pak určitý strop, nejvyšší cena, kterou je většina obchodníků za nákup dané komodity či akcie ochotná zaplatit.Svíčkový graf (candlestick)

Candlestick (svíčkový graf)

V době kolem roku 1700 se zrodila v Japonsku jedinečná metoda analýzy grafů, která suverénně přežila několik staletí a s velkou oblibou se používá dodnes. Jedná se o techniku zvanou „candle stick charting“, nebo-li zobrazování a čtení grafů v podobě tak zvaných „svíček“.
Grafické zpracování v podobě svíček a svíčkových grafů se poprvé objevilo kolem roku 1850, kdy tento způsob začal používat japonský obchodník s rýží, Sokyu Homma. Svíčka je složená ze svislého obdélníkového těla a dvou výběžků nahoru a dolů, tzv. knotů, případně stínů svíčky. Tělo svíčky zobrazuje obchodní aktivitu během celého dne a názorně zobrazuje rozdíl mezi otevírací (open) a zavírací (close) cenou.

Je-li otevírací cena vyšší než zavírací, bude open zakreslen na vrcholu těla a close na spodu těla. Došlo k poklesu ceny a svíčka se obvykle značí červenou barvou, případně černou.

Je-li otevírací cena nižší, než zavírací, bude open zakreslen na spodu těla a close na vrcholu těla. Došlo k růstu ceny a svíčka se obvykle značí zelenou barvou, případně bílou.

Dále má svíčka jeden nebo dva “knoty“. Horní knot měří vzdálenost mezi high (nejvyšší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a vrchem těla - buď open nebo close cenou. Spodní knot měří vzdálenost mezi low (nejnižší dosažená cena v časovém rozsahu svíčky) a spodem těla (analogicky buď open nebo close cenou). Svíčka může mít knot, ale nemusí, v závislosti na vývoji ceny.

Swap

Druh finančního derivátu, konkrétně OTC derivát (over-the-counter) s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti.

Swift; Swiftové zprávy

SWIFT zkr. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jde o systém spojení mezi bankami na celém světě, který slouží k mezinárodní komunikaci a i k výměně zpráv.

Swing Trading

Swing

Jedná se o takový mix intradenního a pozičního obchodování. V obchodě zůstáváte den až maximálně týden, pro své zisky využíváte takzvaných „swingů“, jedná se o střednědobé pohyby trhu.


Swingtrader

Obchodník, který využívá velkých výkyvů v cenách instrumentů.

Swiss

Slangový název pro měnový pár USD/CHF.

Swissy

Hovorové/slangové označení švýcarského franku.

Šedá ekonomika

Lze popsat jako souhrn ekonomických vztahů, které porušují běžné a etické a morální formy společnosti, jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné. Patří sem zejména úplatky, nezdaněná práce a příjmy.

Švýcarský frank (CHF)

Švýcarský frank je zákonným platidlem ve dvou alpských státech – Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Zároveň je jediným oficiálním platidlem italské enklávy na švýcarském území – Campione d'Italia. Švýcarský frank se dělí na 100 centů. ISO 4217 kód je CHF.

Symmetrical triangle

Trojúhelníkové formace - Symmetrical triangle

Trojúhelníkové formace jsou poměrně běžnou variantou cenových formací - patternů. Rozeznáváme tři druhy trojúhelníkových formací: rostoucí (ascending triangle), klesající (descending triangle) a symetrické trojúhelníky (symmetrical triangle).
Formace se zakresluje do grafu s pomocí trendových čar, přičemž cílem je najít trendové čáry, které se sbíhají do trojúhelníku. To, co pak v případě takového trojúhelníku obchodujeme, je jeho špička – z takové totiž poměrně často vznikají zmíněné průlomy (breakout).

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení