Forex rebates

Slovník znalého Forex tradera - T

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - T

Take Profit (realizace zisku)

Jedná se o limitní obchodní pokyn, který nám zaručuje, že otevřená pozice bude uzavřena po dosažení definovaného zisku.

Target price

Cena, ve které držitel cenných papírů předpokládá ukončení obchodu.

T-bill (Treasury Bill)

Krátkodobá obligace podporované americkou vládou se splatností kratší než jeden rok. T-bills se prodávají v hodnotě 1.000 dolarů až do maximální výše 5 milionů dolarů a obvykle mají splatnost jeden měsíc (čtyři týdny), tři měsíce (13 týdnů), nebo šest měsíců (26 týdnů).

Technická analýza

Technická analýza je jedna z forem, jak analyzovat akcie, komodity či měnové páry. Díky technické analýze můžete získat přehled o stávající situaci.
Základem technické analýzy je studium grafů. Základní výhodou technické analýzy je skutečnost, že se při jejím aplikování nezabýváte žádnými ekonomickými čísly. Podstatou této formy analýzy komodity či jiných instrumentů je prosté sledování vývoje ceny. Z minulého vývoje a současné situace je pak možné odhadnout, jak se bude cena komodity chovat v blízké budoucnosti.

Technical decline

Klesající cenový pohyb zapříčiněný pouze vlivy technické analýzy.

Technical indicator

Indikátory jako takové se dají rozdělit do mnoha různých kategorií. Patří sem trendové indikátory, oscilátory a indikátory volatility.

Average True Range - Průměrné skutečné rozpětí
ADX - Average Directional Index
BB - Bollinger Bands - Bollingerovy čáry
CCI - Commodity Channel Index
DMI Directional Moving Index
Fibonacci
MA - Moving Average - Klouzavé průměry
EMA - Exponential Moving Average - Exponenciální klouzavý průměr
MACD - Moving Average Convergence Divergence - Konvergence/divergence klouzavého průměru
MFI - Money Flow Index - Index toku peněz
Momentum
Volume - indikátor objemu
PP - Pivot Point
PSAR - Parabolic SAR - indikátor pro umisťování a posouvání stop-lossu
RSI - Relative Strength Index - Index relativní síly trhu
Stochastic
Williams Percent %R

Technická analýza (TA)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, futures a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezitržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí.
Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Teorie "Chaosu" Billa Williamsa

B. Williams potvrdil, že pohyb ceny je náhodným a nepředvídatelným, což je příčinou chaosu na finančních trzích. Ve své teorii chaosu odmítá čárovou metodu obchodování, kde předvídání ceny v budoucnosti je na základě analýzy minulosti. V důsledku svých zkoumání Williams dospěl k závěru, že standardní indikátory jsou omezeny ve svých možnostech v sílu jejich linearity.

Teorie efektivního trhu

Teorie efektivních trhů (anglicky efficient market theory) je jedna z teorií, které se pokoušejí popsat chování kurzů cenných papírů se zaměřením na akcie. Tato teorie předpokládá, že kurzy cenných papírů jsou ovlivňovány pouze objektivními informacemi, očekávanými zisky, dividendami, rizikem a dalšími kurzotvornými informacemi. Tržní cena akcií na trhu pak představuje objektivní hodnotu, akcie jsou v každém okamžiku správně oceněny a na trhu nelze najít podhodnocené nebo nadhodnocené tituly. Z toho vyplývá, že úspěšnost obchodování není možno zvýšit fundamentální či technickou analýzou ani studiem historických údajů, trh reaguje jen nové informace a je tak zcela nepředvídatelný.

TER (Total Expense Ratio)

Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu. TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je druh bankovního účtu určený ke garantovanému zúročení vkladu. Sjednává se v měnách, u kterých to banka umožňuje, na předem vymezenou dobu (několik dní až několik let) a na sjednaný úrok. Sjednaný úrok může být stanoven pevný nebo proměnlivý, stanovený jako příplatek k základní bankovní úrokové sazbě nebo jako aktuální bankovní sazba pro aktuální parametry účtu.

Termínový kontrakt (futures)

(Anglicky futures contract, nebo jen futures) je smlouva, která zavazuje dodavatele k dodání předem daného množství zboží v předem dohodnutém termínu a kupce zavazuje k jejímu odběru za předem dohodnutou cenu. Termín dodání zboží (tj. komodity) je označován jako kontraktní měsíc dodání.

Futures kontrakty jsou standardizované kontrakty, které jsou obchodovány prostřednictvím regulovaných trhů, kdy investor souhlasí s tím, že koupí nebo prodá stanovené množství určité komodity za určitou cenu k dodání v budoucnu. Peněžní prostředky zákazníka jsou vázány u brokerské společnosti, obchodující s komoditami. Komoditní broker, svěřené prostředky, které jsou potřebné pro uzavření obchodu a udržení obchodní pozice, drží oddělení od vlastních finančních prostředků brokerské firmy a nesmí je používat k jiným účelům, než pro určené investice. Ceny termínových kontraktů (futures), mohou reagovat na mnoho faktorů, jako inflace, stávky, počasí, ekonomické prognózy a zprávy, politiku, vojenské konflikty, nové technologie.

Tick

Hodnota minimálního pohybu trhu. U amerických akcií je často jeden tick rovný jednomu centu, u komodit to však může být 1 tick rovný 10 bodům. 1 bod pak může být třeba i $50. U Forexu známe pod pojmem Pip.

Ticker

Ticker je burzovní symbol, který jednoznačně identifikuje cenný papír na daném konkrétním trhu. Různé trhy používají různé tickery. Pražská burza používá jako ticker Bohemian Identification Code, BIC. Ticker je obvykle mnemotechnické jméno cenného papíru. Skládá se z písmen, čísel, nebo z kombinace obojího. Různé trhy používají různé délky tickerů.

Time frame (Časový rámec)

Časové měřítko grafu. Poziční obchodníci budou používat např. denní grafy, kde jedna úsečka představuje změnu ceny za jeden den. Jde o tzv. denní timeframe. Intradenní obchodníci používají intradenní timeframe - např. tříminutový, kde jedna úsečka představuje změnu ceny za tři minuty.

Time stop

Pokyn pro vystoupení z pozice po uplynutí specifické doby a to pokud nebyly splněný určitě podmínky.

Trading

Spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem profitovat na jejich kursových změnách.

Trading floor

Místo, kde se odehrává vlastní obchodování, např. burza Wall street.

Trading pattern

Pohyb ceny cenného papíru během specifické doby. Trading pattern, neboli obchodní formace se kreslí na technických grafech, zpravidla spojováním zavíracích cen.

Trading range

Rozdíl mezi vysokými a nízkými cenami obchodovanými během daného období.

Trading system

Systematický přístup k obchodování na základě předem určených pravidel. Ten může být vypracovaný buď počítačem a integrovaný v obchodním softwaru (např. MT4) nebo jednoduchým určením vstupů a výstupu dle tradera.

Trailing stop loss (Posuvný Stop)

Příkaz, kterým stanovujeme bod či několik bodů pro stanovení automatického posunutí SL. Po překročení jednoho bodu se stop-loss automaticky posouvá dál.

Transaction Cost

Náklady vynaložené na nákup a prodej daného finančního instrumentu.

Trend

Je to sousledná řada vyšších cen pro uptrend a série nižších cen pro downtrend. K zakreslení trendu se používá trendová čára. Zkušení obchodníci vědí, že se vyplatí obchodovat ve směru trendu.

Trend channel (trendový kanál)

Trend channel

Přímka souběžná s trendline a zakreslená nad nejvyššími souslednými cenami v uptrendu a pod nejnižšími souslednými cenami v downtrendu. Trendový kanál ohraničí oblast mezi základní linii trendu a reakční linii trendu, formulovanou pohyby cen proti hlavním.


Trend reversal

Změna ve všeobecném směru trhu, někdy nazývané pouze reversal, nebo-li obrat.

Trend-following

Neboli následující trend.

Trendline (Trendová čára)

Trendline

Přímka, která spojuje buď řadu vrcholů nebo dolních mezí trendu.
Triangle

Viz Trojúhelníková formce

Trigger

Podmínka pro uskutečnění určitého pokynu na trhu. Tímto pokynem může být např. nákup či prodej cenného papíru po dosažení určité hodnoty.

Triple bottom / top

Triple bottom / top

Pojem technické analýzy, který popisuje situaci, kdy cena na technickém grafu třikrát po sobě vzrostla a poté klesla na stejnou hodnotu. Nakonec od třetího propadu vzroste a prorazí hodnotu resistance pro kupní signál. Obráceně hovoříme o Tripple Top formaci.


Trojúhelníkové formace (Triangles)

Trojúhelníkové formace

Trojúhelníkové formace jsou poměrně běžnou variantou cenových formací - patternů. Rozeznáváme tři druhy trojúhelníkových formací: rostoucí (ascending triangle), klesající (descending triangle) a symetrické trojúhelníky (symmetrical triangle). Formace se zakresluje do grafu s pomocí trendových čar, přičemž cílem je najít trendové čáry, které se sbíhají do trojúhelníku. To, co pak v případě takového trojúhelníku obchodujeme, je jeho špička – z takové totiž poměrně často vznikají zmíněné průlomy (tzv. breakout).


Triple Witching Hour

Termín používaný pro shodný okamžik expirace futures na akciové indexy, opce na individuální akcie a akciové indexy. Trhy obecně v takový den podléhají zvýšené volatilitě (třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci).

Tržní cena (Market price)

Aktuální cena daného měnového páru.

Tržní příkaz (Market)

Obchodní příkaz, který je okamžitě proveden za aktuální tržní cenu.

Turnaround

Silný zvrat výkonnosti společnosti nebo také celkového trhu.

Tvůrce trhu (Market maker)

Tvůrci trhu, převážně banky nebo brokeři. Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru v rámci obchodování.

Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení
Forex Broker
Iron FX
Casback Forex
Forex rebates
Forex Broker
Forex Broker
Pip Rebate
Pip Rebate
CashBack Forex
Forex Cashback rebates

Reklamní sdělení