Slovník znalého Forex tradera - W

Ve Forex slovniku můžete najít neznámé výrazy a naučit se jejich význam. Stisknutím tlačítka abecedy můžete získat podrobnější informace o těchto pojmech.


Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera

Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera Forex Slovník tradera


Slovník - W

Wall street

Wall street

Wall Street je ulice v jižní části ostrova Manhattan („Lower Manhattan“) v New York City, USA. Směřuje východně od Broadwaye dolů k South Street na East River skrze historické centrum Finanční čtvrti (Financial District). Wall Street se proslavila jako trvalé sídlo New York Stock Exchange (americká burza). Mnoho hlavních amerických burzovních a neburzovních trhů má hlavní sídlo na Wall Street a ve Finanční čtvrti, jako například NYSE, NASDAQ, AMEX, NYMEX a NYBOT.

Wallflower

Název akcie, která není u investorů moc oblíbená.

Warrant

Warrant je finanční derivát. Jedná se o vysoce rizikový cenný papír. Anglické slovo „warrant“ znamená v překladu „právo“. Warrant je tedy cenný papír, který představuje právo koupit (call warrant) nebo právo prodat (put warrant) předem dohodnuté množství podkladového aktiva (akcie, měna, komodita) za předem stanovenou cenu v pevně stanoveném termínu. To znamená, že investor má právo, nikoliv povinnost koupit, nebo prodat podkladové aktivum. Warrant může vypsat pouze emitent. Emitenty warrantů jsou z 99 % banky. Investor může warranty tedy pouze nakupovat.

Wedge (klín)

Formace Wedge (klín)

Cenové formace hodně podobné symetrickým trojúhelníkům. Konvertují také k jednomu bodu, ale liší se tím, že obě hraniční čáry jsou ve stejném trendu (buď klesajícím, nebo rostoucím). Formace klínů signalizují obrat trendu, který se v rámci klínu formuje.
Whipsaw

Slangový výraz pro velmi volatilní trh, na kterém je ostrý vzestup ceny rychle následován stejně prudkým propadem či obráceně.

Williams Percent %R

Indikátor Williams Percent %R

Indikátor byl vyvinutý Larrym Williamsem již před více jak dvěma desetiletími a s oblibou je tento indikátor dodnes hojně využíván obchodníky po celém světě. Sám Larry Williams používal tento indikátor při své první účasti na komoditním šampionátu - kdy poprvé proměnil 10 000 USD do více jak 1 miliónu za jediný rok (o několik let později pak svůj úspěch na základě kritiky nedůvěřivců ještě jednou zopakoval a opět proměnil 10 000 USD do více jak 1,1 miliónu za necelých 12 měsíců).

Jak již bylo zmíněno, indikátor zobrazuje mnoho analytických programů a téměř vždy jej najdete pod zkratkou %R. Indikátor bývá zobrazený ve formě samostatného grafu a je tvořen jednoduchou linkou pohybující se mezi hodnotami 0 a 100.

Indikátor pracuje na základě matematické formule, která k výpočtu používá hodnoty z několika posledních obchodních dnů. Standardně se indikátor používá s nastavením na hodnotě 14 (t.j. indikátor je zobrazován na základě dat posledních 14 obchodních dnů). Někteří obchodníci také s oblibou používají hodnotu 10.

Jako každý indikátor, i Williamsův %R může být velmi účinným nástrojem při analýze trhů. Každý, kdo se věnuje tomuto indikátoru více, by rozhodně měl být schopen si jej „ochočit“ a zvýšit tak úspěšnost svých obchodů. Pokud dokáže na %R indikátoru vydělávat samotný Larry Williams, není jediný důvod, proč bychom neměli i my. Indikátor %R by neměl být kombinovaný s RSI nebo Stochastics - jedná se o velmi podobné indikátory.

Podstatná je však zde ještě jedna skutečnost: signály bychom vždy měli brát jen do směru viditelného trendu. To tedy znamená, že vstupovat do dlouhé pozice na základě indikátoru %R bychom měli pouze v případě jasně viditelného býčího trendu a vstupovat do krátké pozice na základě %R indikátoru pouze v případě jasně viditelného medvědího trendu. Abychom lépe rozpoznali případný trend a jeho momentální směr, můžeme použít jednoduchý klouzavý průměr, a to s vyšším nastavením - např. od 50 více.

WIOF (World Investment Opportunities Funds)

WIOF nabízí komplexní škálu investičních portfolií v rámci jediné právní struktury, která umožňuje, aby si upisovatelé vybrali, který z fondů nejlépe vyhovuje jejich individuálním požadavkům. Každý z fondů je odborně spravován a upisuje na základě principu diverzifikace, přičemž každý cenný papír je vybrán podle přísných kritérií.
Hlavním cílem WIOF je investovat do převoditelných cenných papírů, tj. do akcií a obligací, přičemž je dbáno na to, aby tyto investice přinesly investorům co nejvyšší návratnost ve formě kapitálového či peněžního zisku či příjmu.Aktuální datum a čas
<a href="https://www.instaforex.com/">Forex Portal</a>
Reklamní sdělení

Forex Broker
Iron FX
Pip Rebate
Pip Rebate

Reklamní sdělení